آموزشگاه زبان های خارجی فاران

این مرکز آمادگی دارد تا کلیه دوره های عمومی ، تخصصی و بازرگانی را به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزارکند. کلیه شرکتها، ادارات، موسسات و مدارس ابتدائی، راهنمایی و متوسطه می توانند از خدمات آموزشی (درمحل) این مرکز بهره مند شوند. اعتماد شما عزیزان به این مرکز آموزشی از گذشته تا امروز گوهری گرانقدر است که آن را مایه افتخار خود می دانیم.

ادامه ...