اخبار آموزشگاه

برگزاری آزمون بین المللی

1396
06
19

آیا میدانستید در حال حاظر دانشگاه کمبریج در ایران یک نمایندگی دارد که مدارکی با اعتبار جهانی ارائه میدهد؟ این مدارک معتبر از جانب دانشگاه کمبریج و با امکان اعتبار سنجی به شما ارائه میگردد. خبر خوب این که آموزشگاه فاران تا به حال موفق به برگزاری سه دوره از این آزمون ها شده است. مدارکی که در همه جای دنیا معتبر است.

تگ ها :