کودکان و نوجوانان

کلاس های کودکان و نوجوانان

زبان آموزان در دوره های کودکان و نوجوانان آموزش خود را ار سطح Mr.Bug's که شامل آموش حروف و کلمات می باشد شروع می کنند و پس ازآن وارد سطح Englisg Time می شوند. در ادامه و پس از طی کردن دوره ها در سطح Family and Friends و Talk your head off آموزش زبان خود را تکمیل می کنند و پس از آن وارد چارت بزرگسال میشوند.