کلاس های بزرگسالان

کلاس های عمومی بزرگسالان

آموزش بزرگسالان در آموزشگاه زبان انگلیسی فاران با محوریت کتاب های Touchstone و Wordskills به عنوان ضمیمه شکل می گیرد. این مجموعه به همراه جزوه های تکمیلی و سطوح اختصاصی ترم Speaking و  Listening که در میان سایر ترم ها گنجانده شده است ، تکمیل کننده آموزش زبان آموزان خواهد بود.