خصوصی و نیمه خصوصی

کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی

آموزشگاه زبان انگلیسی فاران به منظور رفع نیاز زبان آموزانی که به هر دلیلی شرایط شرکت در کلاس عمومی را ندارند ( مهاجرت ، کمبود وقت ، خجالت کشیدن از حضور یافتن در کلاس های عمومی و ... ) اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی نموده است. از مزایایاین کلاس ها می توان به در اختیار بودن زمان و روز های کلاس برای شاگرد و سرعت بالای آن دانست. متقضیان شرکت در این دوره ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به محل آموزشگاه مراجعه نمایند.